Badminton Danmark
  
 
Klubudviklingsforløb

Skal I have flere medlemmer i jeres klub?

Dansk Kegle Forbund har en ambition om at få flere medlemmer til keglesporten. Vi håber vi deler denne ambition med mange af jer!

Vi vil derfor gerne tilbydeklubudviklingsforløb til de af jer, der kunne tænke sig det.  Læs mere i invitationen her.

Klubudvikling er noget for jeres klub, hvis I kan nikke genkendende til et af følgende udsagn:  

1. Vi kunne godt tænke os at udvikle bestyrelsens profil og arbejde med uddelegering af forskellige opgaver.

2. Vi vil gerne have flere frivillige, der kan bidrage til at løse opgaver i klubben?

3. Vi ønsker at sætte fokus et fællesskabende og trivselsfremmende miljø i klubben, med henblik på flere medlemmer.

4. Vi har et andet emne vi brænder for at få sat fokus på, men mangler hjælp og inspiration til at få startet op.

Et klubudviklingsforløb er GRATIS. Det foregår ude i jeres egen klub, hvor vi kommer på besøg og der er plads til 5 klubber ved tilmelding efter først til mølle princippet.

Sidste frist for tilmelding er 15. september 2022 til kaboe@kegler.dk 


 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os