Badminton Danmark

Udviklingspulje i Dansk Kegle Forbund

Hvis din klub har brug for et økonomisk boost tilat fremme klubudvikling og synlighed af klubben, er det nu muligt at ansøge ommidler gennem Dansk Kegle Forbunds Udviklingspulje.

Hvert år vil der afsættes midler til puljen, somakkumuleres hvis midlerne ikke anvendes i det pågældende regnskabsår. Densamlede pulje vil fremgå af DKeF’s regnskaber.

Det er kun klubber som er medlem af DKeF og der harbetalt deres klubkontingent til DKeF, som der kan ansøge om midler.

Der kan f.eks. ansøges om midler til:

-       Synlighed af klubben (f.eks. nyehjemmesider, bedre skiltning til klubben mv.)

-       Spiller- og talentudvikling(f.eks. eksterne trænere)

-       Opkobling af fastinternetforbindelse i keglecentre

-       Projekter der understøtterindsatser i de strategiske spor

-       Samt andre udviklingsfremmende formål

 

Der er følgende krav til ansøgningen:

-       Oplysninger om klubben ogkontaktpersonen

o   Klubbens navn og klubnummer

o   Kontaktpersonens navn, e-mail og telefon

-       Oplysninger om hvad der ansøgestil og hvor meget der ansøges om

-       Evt. budget

 

Samtidig skal puljen støtte projekter, der styrkerDKeF’s økonomiske udvikling og organisation samt ikke mindst udvikler sportentil glæde for klubber og medlemmer.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal være modtaget senest 7 dage førbestyrelsesmøderne for DKeF. Disse datoer fremgår af aktivitetskalenderen indepå www.kegler.dk.

Ansøgningerne sendes til kasserer@kegler.dk

Hvis der skulle komme gode historier ellererfaringer fra de ansøgte midler, hører vi gerne fra jer efterfølgende, evt.via vores facebookside eller på vores årsmøder.

 

Redigeret: 5. september 2021 af DKeF Bestyrelse


 PDF af overstående kan downloades her.


Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os