Badminton Danmark
 
Dansk Kegle Forbunds
Strategi 2022-25


Spor 1 - Organisations- og klubudvikling

Organisationsudvikling: Her arbejder der med at få implementeret forbundets nye struktur og love, der blev tilpasset i 2020. De store ændringer blev foretaget i den forgangne strategiperiode 2018-21, så det er de mindre justeringer der arbejdes på at få på plads.

Klubudvikling består af af en række klubbesøg, for at undersøge hvad klubberne har behov for. Her ud fra udvikles en række klubpakker. Eksempelvis:
- Klubstruktur og klubmiljø fx årshjul
- Frivilligplan, uddannelse og fastholdelse af frivillige
- Klubbens ambition og målsætning i 2025
- Rekruttering af flere medlemmer    

Spor 2 - Rekruttering fra aldersgruppen 40+

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer foretages ud fra følgende tiltag:
- Åbent Hus  
- Tag en ven med til kegler
- Mentorordning
- Fokus på kegleaktiviteter hvor det sociale er i højsæde

Spor 3 - Flere konkurrenceaktive medlemmer

Her er allerede igangsæt en række initiativer, der skal bidrage til en mere alsidig og målrettet udbud af konkurrencer:
- Trivselsundersøgelse 2021
- Spørgeskemaundersøgelse til klubberne  2022

På baggrund heraf arbejder forbundet videre med nye initiativer og ændring af propositioner, så vi imødekommer klubbernes ønsker og behov.

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os