Dansk Kegle Forbund

ER KLUBUDVIKLING NOGET FOR JER?

Har I for nylig stillet jer selv følgende spørgsmål:

Følger vores klub egentlig med udviklingen og er vi attraktive for nye medlemmer?

Hvis ikke, så er det måske tiden til at få sat fokus på udvikling via et klubudviklingsforløb.

I kan få gratis hjælp fra Dansk Kegle Forbund. Sammen laver vi en målrettet handleplan og arbejder på at få den ført ud i livet.

Kontakt udviklingskonsulent Katja Bødtger på 30634945 eller mail til kaboe@kegler.dk   


Et klubudviklingsforløb kan eksempelvis tage udgangspunkt i nogle af emnerne i den værktøjskasse vi har udviklet. Her kan I finde nogle forslag, som vi kan folde ud og arbejde videre med, for at tilpassen dem til Jeres klub. I kan også selv gå på opdagelse i vores værktøjskasse under følgende temaer:

Klubstruktur - Læs mere her
Rekruttering af nye medlemmer - Læs mere her 
Fastholdelse af medlemmer - Læs mere her 
Synlighed i lokalsamfundet - Læs mere her 
Frivillighed i klubben - Læs mere her 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os