Dansk Kegle Forbund


Fastholdelse

Der er mange initiativer man kan tage, for at fastholde klubbens medlemmer. I kan eksempelvis tage udgangspunkt i nogle af nedenstående forslag.

Derudover kan I finde inspiration I Danmarks Idræts Forbunds pjece:
Fasthold Klubbens Voksenmedlemmer
 

Udnævn en Trivselskoordinator
o En Trivselskoordinator er en person som er vellidt i klubben og som har en god kommunikation med bestyrelsen. En person som er god til at tale med medlemmer, god forståelse for stemninger og fællesskaber. 
o Medlemmer skal kunne komme til Trivselskoordinator med forslag og gode ideer.  

Hold medlemmerne orienteret om foreningens aktiviteter via
o Facebook
o Hjemmeside
o Infoaftener / medlemsaftener / kaffemøde

Medlemspleje
o Husk de attraktive fællesskaber 
o Gør træningen sjov at deltage i for alle
o Hav fokus på aktiviteter uden konkurrence
o Tilmeld de nye medlemmer til stævner og aktiviteter

Inddragelse af medlemmer 
o Det er vigtigt at inddrage alle medlemmer i klubben, så alle er informeret om de tiltag og ideer der er undervejs. Lav opslag på facebook, nyhedsbrev mv.
o Uddel specifikke og små opgaver så er det nemmere at få frivillige til at deltage. 
o Erfaringsudveksling med andre klubber i andre byer. Find en by i samme størrelse som din og mødes for at ideer fra hinanden. 
o Potentielt medlem kommer og prøver eller viser interesse sørg for keglesporten se om man kan få oplyste et tlf. eller mail og dernæst kontakt potentielt nyt medlem for at motivere til at møde op igen. Tilmeld her en af DKeFs kampagner som fx Åbent Hus eller Tag en ven med til kegler.

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os