Badminton Danmark


Markedsføring og kommunikation

Facebook

Hvordan skaber I større synlighed på Facebook? Kan Facebook bruges til jeres interne kommunikation i klubben?  hvordan bruger I bedst Facebook i jeres rekruttering af nye medlemmer? 

 

Få svaret i disse 3 videoer

 

Hjemmeside 

Til de klubber som har medlemmer som er god på det tekniske område og kan opbygge hjemmesider anbefales det helt klart. Det du som klub skal være OBS på at det er vigtigt at hjemmesiden bliver opdateret og ”lever”. 

 

Reklameskilte 

Reklameskilt så alle kan finde keglebaner i din by.  

 

Intern kommunikation 

Udover Facebook og hjemmeside som platforme for intern kommunikation, kan helt basale måder at kommunikere på jo også tages i anvendelse.  

 • Et fast månedligt klubmøde 

 • En nyhedsmail, eller lignende.  

Klubben bør finde den form, der giver bedst mening. Spørg eventuelt medlemmerne på et klubmøde, hvordan de helst vil modtage informationer. Så får medlemmerne indflydelse og informationen kan målrettes, så den matcher medlemmernes ønsker og behov. 

 

Lokalavisen 

De fleste lokalaviser modtager pressemeddelelser eller relevante artikler fra klubberne, med kyshånd. Det er måske ikke hver uge, avisen finder plads eller stoffet relevant. Men bliv ved. Det kan være resultater fra weekendens kampe. Det kan være en artikel om, at klubben har skiftet formand på generalforsamlingen. En artikel om et særligt tiltag for børn/unge eller pensionister. Kom til kaffe, kage og kegler, eller lignende. 

Hver gang kegleklubben er nævnt i lokalavisen bidrager det til borgernes kendskab til keglesporten i byen 


Rekruttering af målgrupper

Børn indtil 18 år 

Skoleprojekter / skolekegle 

Der ligger et koncept for skolekegler, som Fyn har gennemført gennem en årrække på DKeF´s hjemmeside her :  Kegler - CMS - Skolekegler 

 

Andre muligheder for mindre projekter for børn/unge mennesker: 

 • 6 ugers projekt.  

 • En dag ugentlig fra kl. 14.00 – 15.00.   

 • 20 slag pr. gang dvs. 120 slag i alt over 6 uger.  

 • Efter 6 uger kåres en vinder. 

 • Alle deltagere får en medalje og et diplom. 

 • Hver gang er der frugt og saftevand til træning. 

 • Tænker at projektet kan være for 3. + 4. eller 5. årgang. 

 •  

 • Til afslutningen kan man evt. inviterer forældre og bedsteforældre med. 

 

Fritidspas 

Deltag i Fritidspas er for mindre bemidlede familier. Søg om midler i din Kommune til ex. keglesko til de børn som deltager. Skoene som medlemmet får skal blive i kegleklubben. 

Voksne 

Inddragelse af medlemmer 

 • Vigtigt at inddrage alle medlemmer i klubben, så alle er informeret og de tiltag og ideer der er undervejs. 

 

 • Uddel specifikke og små opgaver så er det nemmere at få frivillige til at deltage. 

 

 • Erfaringsudveksling med andre klubber i andre byer. Find en by i samme størrelse som din og mødes for at ideer fra hinanden. 

 

 • Potentielt medlem kommer og prøver eller viser interesse sørg for keglesporten se om man kan få oplyste et tlf. eller mail og dernæst kontakt potentielt nyt medlem for at motivere til at møde op igen. 

 

Pensionister 

Inddragelse af medlemmer 

 • Vigtigt at inddrage alle medlemmer i klubben, så alle er informeret og de tiltag og ideer der er undervejs. 

 

 • Uddel specifikke og små opgaver så er det nemmere at få frivillige til at deltage. 

 

 • Erfaringsudveksling med andre klubber i andre byer. Find en by i samme størrelse som din og mødes for at ideer fra hinanden. 

 

 • Potentielt medlem kommer og prøver eller viser interesse sørg for keglesporten se om man kan få oplyste et tlf. eller mail og dernæst kontakt potentielt nyt medlem for at motivere til at møde op igen. 

 

Ensomme / social udsatte 

 • Potentielt medlem kommer og prøver eller viser interesse sørg for keglesporten se om man kan få oplyste et tlf. eller mail og dernæst kontakt potentielt nyt medlem for at motivere til at møde op igen. 

 • Kontakt eventuelt kommunen eller lokalt bosted for aftale om udvikling af tilbud til denne målgruppe 

 

Mobil keglebane 

Oversigt med de klubber som har mobilekeglebaner i Danmark, som kan lejes/lånes: 

 

 • Nyborg Keglecenter (1 bane) ejet af Fyns Kegle Union 

 • Haslev Kegleklub (1 bane)  

 • Kolding – Kegleklubben Skjold (1 bane) 

 • KION (Odense Keglecenter (2 baner) ejet af Fyns Kegle Union 

 

Udviklingskonsulent 

Besøg i klubben og tage temperaturen på hvordan det står til og hvilke muligheder der er for nytænkning og udvikling i klubben. 

 

Besøget er gratis for klubben. Besøget kan være første skridt i retning af et udviklingsforløb, hvor de temaer og mål   klubben gerne vil arbejde med, bliver beskrevet og forfulgt.  


Fastholdelse

  

 

 • Velkomst ambassadør  

 • Udnævn en eller flere personer til rollen at tage imod nye medlemmer   

 • Fastsæt, hvad der ligger i rollen som velkomst ambassadør. 

 

 • Trivselskoordinator.  

 • En Trivselskoordinator er en person som er vellidt i klubben og som har en god kommunikation med bestyrelsen. En person som er god til at tale med medlemmer, god forståelse for stemninger og fællesskaber. 

 • Medlemmer skal kunne komme til Trivselskoordinator med forslag og gode ideer.  


        Træneruddannelse

                        Sørg for at sende trænere og ledere på uddannelse løbende.


Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os