Dansk Kegle Forbund
  
 
Indkomne forslag til årsmøde

Dansk Kegle Forbunds årsmøde afholdes i år d. 21. april!
Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet på det ordinære årsmøde, skal være DKeF i hænde senest d. 15. februar.


 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os