Badminton Danmark
  
 
Reviderede spilleregler for Bohle og Classic

Spillereglernefor Bohle og Classic er revideret. 

De væsentligste ændringer i spillereglernefor Bohle er følgende:

- I §15 er der tilføjet lidt vedr. gult og rødtkort, det er efter opfordring fra LOA som godt ville have dette ensrettet iforhold til det der står i dommerreglerne. 

- I §20, er der indføjet at hvis man flytter en kamp skal den værespillet seneste 8 uger efter den oprindelige dato. 

- I §22 er det præciseret at en reserve der ikke har spillet på et hold, kan ikke deltage på etandet hold før kampen er færdigspillet.

- I § 25 er det præciseret at der kun ydes tilskudtil rejseudgifter til udebanekampe.

Desuden er der tilføjet et protokollat, vedr. 3mands hold i serierne for Jylland og Sjælland.

Se reglerne for Bohle her

I spillereglerne for Classic er der sket en lidtstørre ændring, da spillereglerne er blevet harmoniseret med spillereglerne forBohle, således at opbygningen er ens mht. paragrafferne.

De væsentligste ændringer i spillereglerne forClassic er de samme som for Bohle vedr. §15, §20, §22 og §25.

Vedr. ændringerne i §20. Hvis det af en elleranden grund ikke kan lade sig gøre at overholde tidsfristen på 8 uger, så skalman kontakte turneringsudvalget og komme med en rigtig god begrundelse på,hvorfor det ikke kan lade sig gøre.

Se regler for Classic her


Turneringsudvalget.


 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os