Dansk Kegle Forbund
  
 
24/1-21 Opdatering om turnering – Kommer snart!

Bestyrelsen har i dag afholdt et virtuelt møde.

På mødet har vi blandt andet vendt situationen omkring Corona og den resterende del af vores turneringsafvikling samt nye kommende tiltag.

Vi arbejder efter flere planer og de kommer alt sammen an de næste udmeldinger omkring restriktionerne. Vi har planlagt et møde den 7.februar kl. 16, hvor vi vil komme med en endelig udmelding. Skulle der komme en udmelding før, forsøger vi at få afholdt et møde inden, så i hurtigst muligt kan få melding om den resterende del af sæsonen.

Vi vil helst afholde alle arrangementer og vi strækker os så langt som det er muligt, i forhold til at kunne planlægge arrangementerne, dog med respekt for de frivillige kræfter det kræver at kunne afvikle det.

Vi håber derfor i vil væbne jer med tålmodighed indtil da.

Vi arbejder på at invitere klubberne til virtuelle møder, så vi kan diskutere Corona situationen og de tiltag I har foretaget eller kan foretage i klubberne.

Pas godt på jer selv og hinanden!

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Kegle Forbund
 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os