Badminton Danmark
  
 
06/05 - 2021 - NYHEDSBREV

                                            N Y H E D S B R E V

Maj 2021

 


Genåbning af keglesporten

Så lykkedes det endelig. Indendørsidrætten, og dermed keglesporten, kan fra den 6.maj 2021, igen dyrkes af alle, uanset alder.

Vi skal dog være opmærksom på de retningslinjer, der er en forudsætning for genåbningen. Desværre fremgår ikke alle retningslinjer med den ønskede tydelighed, på nuværende tidspunkt. DIF er i løbende dialog med myndighederne, for at få de sidste ting på plads.

Så snart de endelige retningslinjer er tilgængelige, bliver de fremsendt til klubberne. Det betyder også, at vi ikke kan udelukke at nedenstående retningslinjer, kan blive genstand for justeringer.

Sådanser det ud nu

·       Der må max. være25 i keglecentret samtidig

·       Alle skal bæremundbind, når man ikke er i gang med aktiviteten på banen

·       Alle skal kunne fremvise gyldigt Coronapas

Mere om Coronapas

Ift. Coronapas er det desværre sådan at der skal foretages stikprøvekontrol.

Her er det vigtigt at påpege, at der skal laves lokale aftaler med respektive keglecenter. Som udgangspunkt er det ejeren af keglecentret, der har ansvaret for gennemførelse af stikprøvekontrollen. Kontrollen kan imidlertid udlæggestil klubben. Det vil sikkert være tilfældet i mange keglecentre. Det vil sige, at den pågældende klub på træningstidspunktet, får ansvaret for gennemførelse af stikprøvekontrol minimum 1 x dagligt. I praksis vil det betyde 1 x indenfor træningsrammen.

Vores opfordring er derfor, at klubben får etableret aftale med ejer/udlejer, og at klubben på den baggrund, får beskrevet rutinerne og placeret ansvaret på klubniveau.

Det kan blive en dyr ”fornøjelse”, hvis politiet kommer forbi og konstaterer at eteller flere medlemmer, ikke har gyldigt Coronapas. Hvis ansvaret er udlagt til klubben, er det klubben, der modtager bøden.

Med andre ord er det ikke nok at gennemfører stikprøvekontrol. Forudsætningen er stadig at ALLE har formalia i orden i form af gyldigt pas.

Der er generelt stor frustration i idrætten over denne kontrolforanstaltning. Vi har også stor forståelse for kegleklubbernes situation.

Men det er de vilkår vi har at arbejde med nu og her.

Øvrige regler

Bemærk endvidere at der kan være skærpede krav på den enkelte facilitet, som jo så også skal efterleves.

Anbefalingerne fra efteråret er i øvrigt fortsat, anbefalinger i denne genåbning.

Sæson2020/2021

DKeF har som bekendt tidligere besluttet at indstille al turnerings og øvrige konkurrenceaktivitet resten af denne sæson. Genåbningen får ingen indflydelse på den beslutning.

Men vi glæder os over at det nu igen er muligt at spille kegler, og mødes med klubkammeraterne.

Godfornøjelse med genåbningen.

Pas godt på jer selv og hinanden uanset hvor, I færdes.

Årsmødeudsat til 22. august 2021

En af konsekvenserne i forbindelse med den lange nedlukning er, at årsmødet er flyttet fra den 30. maj til den 22. august.

På årsmødet skal der bl.a. vælges nye frivillige ledere, til spændende opgaver.

Klubberne vil senere i denne måned modtage et samlet overblik, over de positioner, der skal findes nye ledere til.

Det vil give jer god tid til at gå i tænkeboks og involverer alle klubbens medlemmer. Måske er der et eller flere medlemmer i klubben, der drømmer om at gøre en forskel for keglesporten.

Landsdækkende åbent hus

Augustbyder ikke kun på årsmøde. Den 29. august slår DKeF, i samarbejde med 25klubber, dørene op til åbent hus i 15 byer, landet over.

Vi har mærket en fantastisk opbakning til arrangementet fra klubberne, og glæderos til at opleve stemningen, se mange nye ansigter og forhåbentligt også, nye potentielle medlemmer i klubberne.

De15 destinationer, der byder lokalbefolkningen velkommen er:

Helsingør, Lyngby, København (Grøndal), Dragør, Haslev, Roskilde, Nyborg, Odense, Fredericia, Kolding, Esbjerg, Sydals, Aabenraa, Sønderborg og Gråsten.

Repræsentanter fra alle destinationer deltager på kursus og intro den 30. maj i Nyborg. Her skal vi bl.a. alle blive klogere på brugen af de sociale medier som en betydningsfuldplatform for markedsføring.

Skulle din klub have misset tilmeldingen til åbent hus, og fået blod på tanden nu, hvor genåbningen er en realitet, så kontakt udviklingskonsulent Jan Donde på jado@kegler.dk

Ny strategiperiode 2022 – 2025

Som bekendt har DKeF siden efteråret arbejdet med indstilling af nye spor til godkendelse i DIF.

I februar fik vi, som tidligere oplyst, godkendt temaerne i de tre spor:

Organisations-og klubudvikling

Rekruttering fra aldersgruppen 40+

Flere konkurrenceaktive medlemmer

Den1. maj passerede vi endnu en vigtig deadline i processen, idet vi nu har meddelt DIF, hvilke effektmål, resultatmål, indsatser og procesmål, de tre spor, indeholder. Samtidig, og meget væsentligt, har vi ansøgt om økonomi til med finansiering af sporarbejdet.

Vif orventer svar fra DIF ultimo juni.

Ny arbejdsgruppe

Vi har allerede taget hul på noget af sporarbejdet for den kommende periode. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til bestyrelsen ift. nye målrettede konkurrencepropositioner. Formålet er at tilrettepropositionerne, så flere medlemmer finder det attraktivt at deltage.

Tilfredshedsundersøgelsen pegede bl.a. på at alder, geografi og niveau, spiller en rolle, hvis nuværende ikke-konkurrenceaktive, skal tilvælge en konkurrenceaktivitet.

Arbejdsgruppen trækker for alvor i arbejdstøjet til efteråret. Tag derfor godt imod dem, når de henvender sig for eventuelt at få sparring.

Godsommer

Bestyrelsen holder sidste bestyrelsesmøde før sommerferien den 6. juni. Har din klub emner til bestyrelsen, kan henvendelse altid ske til formanden på formand@kegler.dk.

Godsommer når I kommer så langt.

Viglæder os til en ny sæson, der forhåbentlig kan afholdes uden indblanding fra Covid, regering og folketing.


Attachments

 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os