Badminton Danmark
  
 
Nyhedsbrev 25/12-2020

N Y H E D S B R E V

December 2020

 

               Jule/nytårshilsen fra formanden

Et meget anderledes år lakker mod enden. Corona har vendt op og ned på mangt og meget. Også vores keglesport. Vores træningsmiljø har været udfordret. Aktiviteter er aflyst eller flyttet. Vores repræsentantskabsmøde måtte udsættes.

 

Det hele har stillet, og stiller, store krav til alle frivillige ledere. Ikke mindst på klubniveau.

 

Jeg vil gerne benyttelejligheden til at udtrykke stor tak for jeres engagement og fleksibilitet.

 

Selvom pandemien har skabt udfordringer, har bestyrelsen ikke været i arbejdskarantæne. Vi knokler løbende med at få foldet den nye struktur ud, som den blev vedtaget i august. Bl.a. bestyrelsens og udvalgenes rollefordeling.

 

Pandemien, har også skudt en række indsatser, der skal understøtte vores strategispor, til hjørne. Skudt til hjørne, men ikke glemt. Tværtimod er det vores håb, at vi kan give disse indsatser fuld opmærksomhed i 2021.

 

Selvom der er et år tilbage af nuværende strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund, er vi i fuld gang med at skabe rammerne for strategiarbejdet i den kommende periode 2022-2025. Her tegner sig et meget spændende billede med en lang række tiltag, hvor klubberne bliver vigtige samarbejdspartnere.


Ny udviklingskonsulent

 

For at hjælpe bestyrelsen medudformning af den nye strategiaftale og holde snor i indsatserne i 2021, har bestyrelsen ansat Jan Donde som udviklingskonsulent i en 20-timers stilling. Jan har arbejdet med administration og udvikling indenfor idrættens verden i mange år.

 

I den resterende del af dette nyhedsbrev vil Jan Donde komme lidt ind på noget af strategiarbejdet, og hvad klubberne kan bruge Jan til.

 

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

 

På bestyrelsens vegne

Marita Geinitz

FormandÅbent hus 29. august 2021

Som en del af indsatsen medrekruttering af nye medlemmer til keglesporten, planlægger vi et landsdækkende åbent hus arrangement den 29. august 2021. Målet er synliggørelse af vores sport og rekruttering af nye medlemmer til klubberne.

 

Alle klubformænd har direkte modtaget yderligere information om arrangementet med anbefaling om at deltageaktivt.

 

Klubudvikling

Klubudvikling er mange ting. Uanset hvad du/I har af ambitioner eller udfordringer på klubniveau, står jeg til rådighed som udviklingskonsulent. Kontakt mig endelig for et opstartsmødemed bestyrelsen. Her kan vi tage en uforpligtende drøftelse og aftale eventuelt videre forløb. Det kan være i forhold til selve klubbens struktur og drift, fastholdelse af medlemmer, eller plan for rekruttering af medlemmer.

Jeg kan kontaktes på jado@kegler.dk eller 2227 4753.

 

Klubbens hjemmesider og/eller sociale medier

Som en del af indsatsen i vores ”sporarbejde”, vil vi gerne skabe os et overblik over, hvor mange klubber, der arbejder med kommunikation ved hjælp af digitale medier. Såsom hjemmeside, Facebook, m.fl.

 

Vi har tidligere spurgt indtil emnet, men mangler stadig det fulde overblik. Vi vil derfor være taknemmelige for en mail med link til jeres hjemmeside og eventuelle Facebookside. Mail kan sendes til jado@kegler.dk

 

Coronatiltag – hold på medlemmerne

Som formanden skriver i sin hilsen, så kom corona på uventet besøg i 2020 og har skabt store udfordringer i idrætslivet. Mange klubber har svært ved at holde på medlemmerne, når der ikke er fastetræningsdage og andre aktiviteter at deltage i.

 

Har din klub overvejet alternative måder at holde kontakten på?

 

Det kunne f.eks. være at mødes udenfor keglecentret et par gange om ugen og gå en tur sammen, med ansvarsfuldafstand. Eller tage kontakt til anden lokal idrætsforening med udendørsaktiviteter. Måske kunne der endda skabes et formelt samarbejde med dem.

 

Det kunne også være en opgavefor bestyrelsen at tage en telefonkontakt til alle medlemmerne. Få en løs snak og spørg ind til medlemmernes ve og vel i denne vanskelige periode. Opmærksomheden fra bestyrelsen kan holde medlemmerne til ilden og minde dem om, at de er betydningsfulde for klubben.

 

Se også dette link fra DIF. Her finder klubben også aktuelle tiltag ift. økonomiske puljer.

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

 

Jeg glæder mig til samarbejdet.

 

Mange hilsner

 

Jan Donde

Udviklingskonsulent
 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os