Badminton Danmark
  
 
Corona Nyhed

Til alle klubber og medlemmer i Dansk Kegle Forbund

 

Coronavirussen har igen ramt Danmark. Heldigvis er foreningslivet ikke ramt lige så hårdt denne gang, da regeringen har lempet i forhold til sidst, hvorfor vi stadig kan holde gang i afviklingen af turneringen.

Det er fortsat op til de enkelte kommuner og politi i regionerne at håndhæve retningslinjerne, der kan derfor være lokale retningslinjer, som der skal tages højde for. Vi anbefaler derfor at tage kontakt til myndigheder, hvis I er i tvivl.

Efter et orienteringsmøde fra DIF, er vi kommet frem til følgende gør sig gældende for keglesporten:

Grundlæggende anbefalinger fra DKeF omkring de nye restriktioner:

·         -De tidligere udmeldte anbefalinger er fortsat gældende. Se side 2.

·         -Der skal bæres mundbind i keglecentrerne. Disse må kun tages af når man sidder ned, eller spiller kegler.

·         -Træning skal tidsforskydes, så der ikke er mere end 10 personer over 21 år samlet.

Vedeffektiv adskillelse kan der være to forsamlinger i samme keglecenter, hvilket vi kun anser muligt med mindst 6-8 baner, hvor der så kan være et banesæt mellem hver 10 personer,

·         -Alle sociale arrangementer bør udskydes/aflyses foreløbigt indtil 22. november.

Turneringsafvikling:

·         -Kampe med 2 hold kan fortsat afvikles, men der må ikke være andre til stede, end de spillere der skal deltage i kampen.

·         -Kampe med mere end 2 hold, kan afvikles hvis spillerne ankommer på forskellige tidspunkter, eller hvis halvdelen af spillerne sidder i et tilstødende lokale.

·         -Der må kun være en kamp ad gangen på 4 baners anlæg, og det anbefales 1 time mellem hver kamp. Et anlæg med 6-8 baner kan afvikle 2 kampe, dog må der ikke afvikles kampe på banesæt som er ved siden af hinanden, medmindre der er fysiskadskillelse af banerne.

·         -Hvis hjemmeholdet ønsker at spille på et andet banesæt i keglecenteret, for at gøre afviklingen af kampe nemmere i denne periode, anses dette som værende OK for DKeF’s side. Gør sig kun gældende for anlæg med 6-8 baner.

·         -Vi anbefaler at klubberne og holdene indbyrdes hjælper hinanden med flytning af kampe. (HUSK at begge hold skal sende en anmodning om flytning af kamp inde på www.kegler.dk)

De tidligere udmeldte anbefalinger:

·         -Der SKAL sprittes hænder af INDEN og EFTER man spiller kegler. Kuglerne skal sprittes af før de anvendes, og hvis muligt skal der anvendes 2 forskellige farver på et banesæt.

·         -Der skal stå en sprit tilgængeligt ved hvert banesæt.

·         -Der vil IKKE være en håndsvamp, så derfor bør man medbringe egen klud eller andet til at fugte hænderne.

·         -Undgå"high five", og vores tradition med at give hånd må afløses af en "albuehilsen" eller lign.

·         -Omklædningsrum mv. anbefales at være aflåst, hvis man ikke har personale eller frivillige nok til at opretholde den nødvendige og meget hyppige rengøring som covid-19desværre kræver.

·         -Vedtoiletbesøg - så husk også at spritte af eller vask grundigt hænder

Vi håber at vi alle sammen kan samarbejde og hjælpe hinanden med at komme gennem denne svære periode. Vi ønsker at alle kan føle sig sikre ved at spille kegler og håber at vi kan undgå en total ned lukning igen.

Har i symptomer, så bliv hjemme!

Pas på jer selv og hinanden!
 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os