Badminton DanmarkKriterier for udnævnelse af æresmedlem i Dansk Kegle Forbund

Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinærindsats til gavn for Dansk Kegle Forbund og dennes medlemmer.

Det kan være på baggrund af en periode med en stor og særligindsats for Dansk Kegle Forbund:

– Udvist en længevarende interesse for Dansk Kegle Forbund.

– Have været eller er en markant personlighed i Dansk Kegle Forbund.

– På værdig vis have repræsenteret Dansk Kegle Forbund.

– Have virket på lederplan i en usædvanlig lang periode.

– Ved sin indsats have sat sig spor i Dansk Kegle Forbundshistorie.

– Har udført et enestående frivilligt arbejde i Dansk Kegle Forbund.

Dansk Kegle Forbunds bestyrelse udnævner ud fra ovennævnte kriterier.

En person der bliver udnævnt til æresmedlem inviteres til Dansk Kegle Forbunds årsmøder.

Æresmedlemmer får ved udnævnelsen et diplom, kr. 500,00 til årsmødet og overrækkes af D.Ke.F. formanden.

Æresmedlemmet inviteres hvert år til en af DM-festerne.

Æresmedlemmet bliver benævnt på DKeF´s hjemmeside.

Hvis et æresmedlem som udtaler sig krænkende eller talernedsættende om Dansk Kegle Forbund, vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre om personen vil blive frataget sit prædikat som æresmedlem.


Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os