Badminton Danmark
  
 
23/3-2021 Nyt fra Bestyrelsen

Til alle DKeF klubber 

Sæson 2020/2021 genoptages ikke.

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 21. marts at sæson 2020/2021 annulleres. Beslutningen er ærgerlig, men nødvendig. Vi har, ikke mindst, taget tilkendegivelserne fra dialog møder, Facebook og øvrige henvendelser med i vores beslutningsgrundlag.

Programmet ville, uanset tidspunkt for genåbning af indendørsidrætten, blive meget presset, og der har ikke været mulighed for at træne. Hertil kommer at vi ikke kan forvente, alle centre åbner samtidig.

Som konsekvens af den annullerede sæson, foretages ikke op og nedrykning. Med mindre, der er hold, der trækker sig.

Praktisk

Turneringsudvalget sender snarest invitationer ud til sæson 2021-2022 Kørepenge for sæsonen 2020-2021 tilbagekaldes ikke. Startgebyret for sæson 2020–2021 godskrives til sæson 2021-2022

Regeringens genåbningsplan

Regeringen præsenterede sent mandag aften den 22. marts, den længe ventede genåbningsplan. Planen, som endnu mangler en del detaljer, bekræfter dog at bestyrelsens beslutning omkring sæson 2021/2022, er den eneste holdbare løsning.

Den 21. april åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden krav om Coronapas. Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages, er endnu ikke klarlagt. Det skal i den kommende tid forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

I anden omgang åbnes der den 6. maj med Coronapas for indendørs idræt for voksne over 18 år. Her skal der ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages.

I tredje omgang pr. 21. maj åbnes med Coronapas de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de forrige faser.

Summa summarum. Vi har på nuværende tidspunkt INGEN konkret viden om keglesporten.

Medio april forventes yderligere information om planen for udslusning af forsamlingsforbud. Når vi ved mere i den anledning, vil bestyrelsen melde nærmere ud om årsmødet den 30. maj.

Mange hilsner og pas godt på jer selv og hinanden til vi ses igen.


 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os