Badminton Danmark
  
 
21/3-2021 Corona nyhed

På dagens bestyrelsesmøde drøftede vi bl.a. Corona og turneringen 2020-2021,hvilke vi kort vil uddybe herunder. Udover dette, kom vi også indover:

 

•  Resultatet af tilfredshedsundersøgelse

•  Speeddating med kommunerne

•  Årsregnskabet for 2020

 

Corona:

Efter en lang debat og udveksling af synspunkter, hvor vi kom ind på at der er ingen indikationer på at indendørssporten åbner op lige med det samme. Selv hvis der åbnes op, er det ikke sikkert at alle centre må åbne.

 

Vi har taget tilkendegivelserne fra møder, Facebook og i samtaler med i vores overvejelser, hvor der har været lagt vægt på at det bliver et meget presset program og der har ikke været muligheder for at træne.

 

Vi blev i bestyrelsen enige om følgende:

•   Sæsonen for 2020-2021 annulleres. Op- og nedrykning ændres ikke (medmindre der er hold der trækker sig).

•   Turneringsudvalget sender invitationerne til næste sæson inden ret længe

•   Kørepenge for sæsonen 2020-2021 beholdes.

•   Startgebyret for sæson 2020–2021 godskrives til sæson 2021-2022.

 

Referatet fra mødet kommer hurtigst muligt på Facebook og hjemmesiden.  Overstående bliver sendt ud til alle klubberne.

Referatet kan læses  her
 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os