Dansk Kegle Forbund
  
 
31/1-21 Udmelding om sæson 2020/21

Til alle klubber, spillere og medlemmer i Dansk Kegle Forbund

Statsministeriet har forlænget Coronarestriktionerne indtil den 28. februar 2021. Dette betyder at vi fortsat ikke kan komme i gang med afviklingen af vores sæson.

Da det fortsat er ukendt hvornår at der bliver åbnet op, har vi set os nødsaget til endnu engang at lave en Plan A og Plan B, som samtidig skal bidrage til et bedre overblik for alle.

Plan A – Afvikling af turneringen Denne plan kræver at der er åbnet op for at kunne trænes og afvikles kampe med minimum 2 hold a 5 spillere senest den 11. april 2021. Hvis dette ikke er tilfældet, går vi til plan B.

Turneringsudvalget flytter alle kampe som skulle have været afviklet efter nytår til følgende datoer:

Bohle: Classic weekender: 24/25. april 7/8. maj 1/2. maj 4/5. juni 15/16. maj 12/13 juni

Kampe som har været udsat før nytår og hverdagskampe i classic, skal de involverede klubber selv sørge for at få flyttet og afviklet inden fristen for afvikling. Kampene flyttes således der kun er 1 kamp i gang på et 4 banesæt, samt med en 1 times mellemrum mellem hver kamp.

Sidste turneringskamp skal være afviklet senest den 20. juni 2021. Medaljer vil blive udleveret når sæsonen er afsluttet, da det grundende flere rokeringer er svært at placere dem.

Der arbejdes fortsat på en alternativ løsning i forhold til den fynske serie, i det tilfælde at forsamlingsforbuddet ikke hæves til at der kan afvikles kampe med 4 hold a 5 spillere. Der kommer en udmelding om dette senere.

Derudover indeholder Plan A at vores første prioritet er at få afviklet turneringen. For at kunne få afviklet den, ser vi os derfor nødsaget til af aflyse følgende:

· Pokalturneringen

· Lokale mesterskaber

· Alle danske mesterskaber

· Ungdommens unionssæson for 2020/21.

Der opkræves derfor ikke startgebyrer for pokalturneringen, ej heller for de kampe som har været afviklet.

Ved genoptagelse af sæsonen henviser vi fortsat til at vores anbefalinger om afvikling af kampe:

· Der SKAL sprittes hænder af INDEN og EFTER man spiller kegler. Kuglerne skal sprittes af før de anvendes, og hvis muligt skal der anvendes 2 forskellige farver på et banesæt.

· Der skal stå en sprit tilgængeligt ved hvert banesæt.

· Der vil IKKE være en håndsvamp, så derfor bør man medbringe egen klud eller andet til at fugte hænderne.

· Undgå "high five", og vores tradition med at give hånd må afløses af en "albuehilsen" eller lign.

· Omklædningsrum mv. anbefales at være aflåst, hvis man ikke har personale eller frivillige nok til at opretholde den nødvendige og meget hyppige rengøring som covid-19 desværre kræver.

· Bær mundbind når du ikke spiller Læs evt. mere om DIF anbefalinger her: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

Plan B – Aflysning / nulstilling af sæsonen 2020/21 Plan B træder i kraft, hvis der IKKE er åbnet op for træning og afvikling af kampe med mindst 2 hold a 5 spillere senest den 11. april 2021.

I dette tilfælde ser vi os nødsaget til at aflyses den resterende del af turnering og nulstille den til den nye sæson for 2021/22. Vi mener ikke at det er muligt at afvikle den resterende del af sæsonen uden at det bliver et for tæt pakket program.

Hvis dette bliver tilfældet, så skal kørepenge som der er blevet udbetalt ikke tilbagebetales. Der vil blive udbetalt nye kørepenge for sæsonen 2021/22.

Startgebyret for turneringen vil blive tilgodeskrevet til den nye sæson for 2021/22.

Internationale stævner Vi strækker os så langt vi kan med de internationale stævner, for at kunne deltage og afvikle disse. Alle stævner er placeret i efteråret, men flere af dem har deadline for tilmelding og planlægning allerede i de kommende uger og måneder, hvorfor vi kan se os nødsaget til at lave en vurdering på baggrund af den nuværende situation. Derfor har vi meldt fra til følgende:

VM i Classic (Afvikling i Slovenien i august) Screm stævne i Bohle (Afvikling i Polen i august)

Følgende håber vi fortsat på at kunne afvikle / deltage i:

EM-turnering i Bohle Landskamp mod Tyskland for ungdommen i Bohle Landskamp mod Tyskland for voksne i Bohle

Vi kommer til at være i tæt dialog med de involverede parter og Eliteudvalget. Så snart vi ved mere, vil vi kommunikere dette ud til jer.

Årsmødet Dansk Kegle Forbunds årsmøde som er planlagt til den 11. april rykkes allerede nu til den 30. maj.

Dette sker fordi vi mener det er mere sandsynligt at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at mødes fysisk 100+ personer sidst maj, fremfor starten af april. Vi ser helst at kunne afvikle vores årsmøde fysisk fremfor virtuelt, hvorfor vi på nuværende tidspunkt ej heller har dette med i vores planer.

Der vil blive sendt en ny udgave af kalenderen hurtigst muligt og kegleportalen vil blive tilpasset.

Til sidst håber vi at i alle passer godt på jer selv og hinanden! Vi ser MEGET frem til at snart at kunne ses igen og hygge os på keglebaner!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Kegle Forbund 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os