Badminton Danmark
  
 
Flytning af kampe

 Til klubberne

 

 

Turneringsudvalget skal hermedpræcisere at i forbindelse med flytning af kampe i turneringen, SKAL flytteformularen på D.Ke.F´shjemmeside benyttes! Flytningen af kampe bliver kun godkendt og flyttet på kegleportalen,hvis begge klubber har indsendt en flytteformular. Hvis kampen ikke er flyttetrettidigt eller bliver spillet uden at flytningen er godkendt af D.Ke.f, bliverholdet/holdene tildelt en bod på 100,- kr.

 

Flytteskemaet findes på https://kegler.dk/cms/?cmsid=891&pageid=32370

 

Turneringsudvalget har indimellemhaft problemer med at se hvilke kampe der er spillet og hvilke spillere der harværet brugt, især hvis der har været tvist om brug af en ulovlig spiller. Såderfor skal D.Ke.F´s spilleregler overholdes!

 

 

D.Ke.f´s Spilleregler:

Hvis det er nødvendigt for et holdat flytte en kamp, skal holdet aftale ny spilledag og -tidspunkt med modpartenshold. De to implicerede hold skal hver især indsende skemaet vedrørendeflytning af kamp, så det er D.Ke.F´s Turneringsudvalg i hænde senest kl. 19,00dagen før den ordinære kampdag. Hvis ikke idømmes holdet en bod på 100 kr. Kampenskal så vidt muligt være afviklet inden næste spillerunde. Tidspunktet forsidste kamp i turneringen kan ikke flyttes.

 

 

 

 

 

Medvenlig hilsen

 

Turneringsudvalget

 
 

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os